Tag: Текето

Много ми е приятно, когато имам възможносттта чрез подаръчен ваучер, който предоставя моите услуги,  да снимам усмихнати и позитивни непознати хора. Така се получи и при фотосесията с Емо, който получи подарък от близки приятели, които снимам отдавна и решиха да зарадват свои познати. Локацията за снимки бе в лесопарка Липник, в близост до град Русе. Кратка разходка в района на Текето и много снимки на главния модел – Емо, самостоятелно и с неговите родители. Надявам се скоро да имам отново повод да снимам това усмихнато момче.