once upon a time in Lesoto

once upon a time in Lesoto

Кратка история в снимки за това как преди много години хората от Лесото са си приготвяли брашно от печена царевица. Демонстрацията е в етнографско селище, част от туристическа обиколка в страната.