Политика за лични данни

Политика за личните данни

Този сайт /martinalazarova.com/използва платформа на WordPress и е в съответствие с изискванията на ЕС по отношение на защита на личните данни /GDPR/. Уверяваме ви, че личните ви данни и информация са предмет на строга поверителност в съответствие с действащото законодателство.

Защита на личните данни

Използвайки сайта, вие разкривате лични данни. Такива данни само се съхраняват и обработват до толкова, колкото е необходима рафаранция към вас за изпращането на желаната от вас информация, с цел да се свържа с вас. Информацията се обработва и съхранява  от WordPress.com, Gmail.com, Google Analytics.

Сайтът използва cookies, за да може да осигури по-добра услуга за потребителите му – за да мога да се свързвам обратно с вас, когато ми пишете със запитвания. Вие имате право да проверите какви ваши лични данни са събрани, както и да заявите вашите лични данни да бъдат заличени. За целта е нужно да се свържете с мен и да ме уведомите.

Личните данни, които се събират са:

Име | Имейл адрес | IP адрес | Браузър | Операционна система

Употреба на фотографски снимки

Всички изображения на сайта се използват единствено с цел портфолио и не се предават на трети страни за комерсиална и не комерсиална цели. Когато се снимате при мен, Мартина Лазарова / Martina Lazarova Photography, вие се съгласявате с това да ползвам ваши снимки с цел попълване на моето портфолио.